Praha (Pressweb) – Společnost Knauf představila dne 19.11. 2009 v prostorách Knauf Akademie zajímavou produktovou novinku, která řeší problematiku zastaralých inženýrských staveb jako jsou mostní konstrukce, dopravní objekty, čistírny odpadních vod a pojezdové zatěžované plochy. Jedná se o systém nazvaný Tiefbau, který je určený pro sanace těchto staveb. Tiefbau je kompletní třívrstvý systém, který má za úkol vrátit konstrukcím jejich původní profil a především má zamezit další destrukci výztuže.

Novou výrobkovou řadu Tiefbau představil Knauf kreativní formou „módní přehlídky produktů“, na které kontrastovaly syrové stavební materiály s krásnými modelkami.

Tiefbau představuje šest produktových snadno identifikovaných řad (Tiefbau 100, 200, 300, 400, 500 a 600), z nichž každá je určena pro odlišnou aplikaci. Řada 1OO je určena pro sanaci adhezních můstků a ochranu výztuží, řadu 200 tvoří reprofilační malty, řada 300 jsou finální stěrky, řada 400 tvoří stříkané betony (torkrety), řadu 500 lze použít na sanaci zděných kanalizačních stok a řada 600 je určena pro opravy ploch zatěžovaných pochozím nebo pojezdovým zatížením.

Společnost Knauf tímto krokem rozšiřuje svojí výrobní základnu systémového řešení ve stavebnictví a reaguje tak na rostoucí poptávku po neodkladných opravách silničních mostů, čistíren odpadních vod, rezervoárů na pitnou vodu, které jsou již dnes na okraji své životnosti.