Praha (Pressweb) – U rekonstrukce podkroví, nastává často situace, kdy máme vedle sebe dva kombinované povrchy, například sádrokartonovou hladkou desku na šikminách se štukovou omítkou hrubé struktury na příčkových stěnách. Aby uživatel docílil při malbě prostoru jednotného povrchu, je dobré použít nově vyvinuté interiérové barvy Knauf FINE nebo STONE.

A nejen z tohoto důvodu. Je známo, že na hladkém povrchu, např. u vyhlazené sádrové omítky, barva špatně drží nebo se v některých místech rozpíjí. Použití hutných disperzních barev se ale nedoporučuje, neboť svými vlastnostmi zapříčiní uzavření sádrové omítky, což v důsledku znamená, že taková omítka ztratí svoji přirozenou funkci – dýchání. Nové interiérové barvy Knauf FINE a STONE všechny tyto problémy řeší jednou provždy.

Nové interiérové barvy KNAUF FINE a STONE zajišťují nejen dokonalé využití všech vlastností sádrových omítek, ale navíc rozšiřují variabilitu povrchové úpravy hladkých povrchů, stěrek a sádrokartonů. Požadavky na tyto barvy byly velmi náročné: maximální propustnost vodní páry, vysoká krycí schopnost a odolnost proti mokrému otěru. Uživatel má v podstatě dvě možnosti, které vyplývají z jeho požadavku na finální podobu výsledného povrchu. V případě hlazené sádrové omítky může chtít buď hladký povrch, v tomto případě použije barvu FINE. Naopak, požaduje-li hrubou strukturu finálního povrchu, zvolí barvu STONE, která na sádrové omítce vytvoří strukturovaný barevný povrch.

Typickým příkladem pro použití barev Knauf FINE a STONE je rekonstrukce podkroví. Sádrokartonová konstrukce má hladký povrch, který tak výrazně kontrastuje se starými zdmi opatřenými například klasickou se štukovým hrubým povrchem. Aby byl povrch celého podkroví stejný, stačí vše natřít novou interiérovou barvou Knauf STONE, která vytvoří stejnoměrnou jemnost povrchu. Z toho rovněž vyplývají i další vlastnosti nových barev = lze je snadno aplikovat na všechny povrchy včetně starých štuků, nátěrů apod.

Nové barvy Knauf FINE a STONE lze aplikovat jak stříkáním (airless systém), tak za pomocí válečku. Zákazník má možnost vybírat odstín barvy podle vzorníku barev Knauf Classic, který obsahuje 275 variant v příjemných pastelových minerálních odstínech.