Praha (Pressweb) – Společnost Knauf Praha s.r.o. představila dne 19.8. 2009 na panelové diskuzi v restauraci Střelecký ostrov novinky z oblasti zateplovacích systémů a novou strategii společnosti v rámci programu Zelená úsporám.

Diskuze se zúčastnili představitelé společnosti Knauf Praha, Knauf Insulation, Regionální poradenské agentury, informačního centra z Ministerstva životního prostředí a hospodářské komory.

Problém mnoha aplikací zateplovacích systémů je nedodržení správného technologického postupu. Důsledkem takové neodborné montáže je velmi krátká životnost nové fasády a výrazné snížení účinnosti samotného zateplovacího systému. Jestliže se investor rozhodne šetřit na nesprávném místě, tedy výběrem neprověřené realizační firmy, která nemá s montáží systému odborné zkušenosti, nebo která záměrně technologický postup nedodržuje, nese sám riziko špatně vynaložených investic. Společnost Knauf, která se stala jedním z oficiálních dodavatelů zateplovacího systému v rámci programu Zelená úsporám, považuje proto vzdělávání svých obchodních partnerů za prioritní. Od začátku roku připravila ucelený program školení a odborných seminářů zaměřených právě na zateplovací systémy.

Radek Bedrna, jednatel společnosti, však vidí velký problém v tom, že stavební firmy, které se nacházejí pod velkým tlakem, neprojevují o vzdělávání dostatečný zájem, který by odpovídal vyspělosti jednotlivých systémů. Situaci se snaží společnost Knauf řešit dalším rozšířením způsobu vzdělávání, tedy nejen ve vlastních prostorách školicí Akademie Knauf, ale přímo v jednotlivých regionech.

Knauf rovněž přichází v rámci programu Zelená úsporám s novinkou pro investory, a to v podobě bezplatného poradenství a servisu přímo na realizovaných stavbách. Ve své podstatě se jedná o odborný dozor, který by měl posoudit, zda byl správně dodržen technologický postup montáže. Tím získá investor jistotu, že použitý zateplovací systém bude řádně fungovat. Podmínkou pochopitelně je, že zateplovací systém bude pocházet z provenience firmy Knauf. V případě žádostí o dotace nabízí firma Knauf rovněž odborné a technické poradenství pro všechny investory, kteří si vybrali některý ze zateplovacích systémů Knauf.

Na stropě dochází k tepelným ztrátám, zkuste zateplení stropu polystyrenem.

Na lince zákaznického servisu Knauf 844 600 600 Vám doporučí vhodného specialistu na zateplovací systém s regionálním působením.

Zateplovací systémy (ETICS) KNAUF MARMORIT ENERGIE
Společnost Knauf Praha přišla s nejnovějšími tepelně izolačními kompozitními systémy ETICS. Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS (tepelným izolantem je minerální vlna) a KNAUF MARMORIT ENERGIE (tepelným izolantem je expandovaný polystyren EPS 70F). Cesta obou systémů do života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám podle normy ETAG 004. V obou případech jde o kontaktní zateplovací systém, jenž je aplikován zásadně z vnější strany. Systémy ETICS jsou určeny k dodatečnému zateplení (snížení součinitele tepelného prostupu) obvodových plášťů nových a samozřejmě i stávajících objektů. Systémy zahrnují široký sortiment pastózních omítkovin a barev značky Knauf.