Praha (Pressweb) – V průběhu letošních Stavebních veletrhů Brno byly vyhlášeny výsledky již 3. ročníku soutěže Výrobek roku 2008, který pořádají redakce časopisu Stavebnictví a interiér, vydavatelství Vega společnost s ručením omezeným a Národní stavební centrum Brno.

Partnerem této soutěže, která byla zařazena do oficiálního programu stavebních veletrhů, je akciová společnost Veletrhy Brno.

Výrobek roku je otevřená soutěžní přehlídka stavebních výrobků, které jsou dostupné na evropském trhu, v České republice nebo se jejich umístění na trhu připravuje. Cílem soutěže je popularizovat mezi odbornou stavební a širokou veřejností nové nebo pokrokové stavební výrobky, jejich design, způsob zpracování a jejich vlastnosti po zabudování do stavby.

Z přihlášených 50 výrobků se jich do užšího výběru dostalo 25, z nich pak vybírali jednak čtenáři v internetovém hlasování, jednak studenti a učitelé středních vysokých stavebního zaměření a jednak porota složená ze zástupců středních a vysokých škol, Národního stavebního centra (NSC) a redakce časopisu Stavebnictví a interiér.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže dne 24. dubna 2009, také v Národním stavebním centru v Brně, moderovala Helena Hejhálková, obchodní ředitelka společnosti Vega, ceny předali Jiří Hejhálek, šéfredaktor časopisu Stavebnictví a interiér a Rudolf Böhm, ředitel Národního stavebního centra.

Knauf obdržel ocenění Výrobek roku 2008/09 v kategorii internetového hlasování. Do soutěže byl nominován zateplovací systém (ETICS) KNAUF MARMORIT ENERGIE. Společnost Knauf Praha přišla s nejnovějšími tepelně izolačními kompozitními systémy ETICS. Na trh jsou uváděny pod obchodním názvem KNAUF MARMORIT ENERGIE PLUS (tepelným izolantem je minerální vlna) a KNAUF MARMORIT ENERGIE (tepelným izolantem je expandovaný polystyren EPS 70F). Cesta obou systémů do života nebyla snadná, protože se musely podrobit náročným zkouškám podle normy ETAG 004. V obou případech jde o kontaktní zateplovací systém, jenž je aplikován zásadně z vnější strany. Systémy ETICS jsou určeny k dodatečnému zateplení (snížení součinitele tepelného prostupu) obvodových plášťů nových a samozřejmě i stávajících objektů. Systémy zahrnují široký sortiment pastózních omítkovin a barev značky Knauf.

Více informací na www.knauf.cz